מדריך לרכישה והקמה של מערכת אנרגיה סולארית – חלק א’

קישורים לרשתות החברתיות של ענבר התקנת מערכות סולאריות

הקמת מערכת סולארית, פוטו וולטאית, זוכה לפופולריות רבה הודות ליכולתה להשיא למקימיה תשואה נאה (10%-14% בממוצע) לאורך כל השנים, אם באמצעות הקטנת עלויות החשמל (הסדרת “מונה נטו“) או באמצעות מכירת החשמל לחברת חשמל (הסדרה תעריפית) – וזאת בהתאם להסדרה הרלוונטית. בכדי שהמערכת אכן תשיג את התשואות הללו, יש להקפיד על תהליך נכון ומדוקדק שיבטיח את יעילותה של המערכת לאורך השנים.

מפעלים וארגונים למודי ניסיון בתחום, הגיעו זה מכבר למסקנה, כי הגעה לניצולת מרבית שתצדיק את ההשקעה לאורך זמן ותשיא את התשואה המובטחת, כרוכה במספר החלטות ובחירות, בשלושת שלבי הפרויקט: תכנון, הקמה ותחזוקת מערכת האנרגיה הסולארית.

מדריך זה מיועד לספק מורה נבוכים בתחום זה ולאפשר לכל מי שעומד לפני צומת החלטה אודות הקמת מערכת סולארית, להפעיל את מלוא השיקולים והקריטריונים שיאפשרו את הצלחת הפרויקט, תוך השגת תשואה מירבית לכל אורך חיי המערכת.

חלק א’ של המדריך מספק תשובות לשאלות הבאות:

 • מה כולל תהליך ההקמה של מערכת סולארית?

 • למי מתאים להקים מערכת סולארית?

 • כיצד לבחור את קבלן ההקמה (ה-EPC)?

 • מהם העקרונות המרכזיים של חוזה EPC?

 • כיצד לבחור יועץ טכני לליווי הפרויקט?

חלק ב’ של המדריך מספק תשובות לשאלות הבאות:

 • מהי החשיבות של פעילות התחזוקה?

 • כיצד לבחור קבלן תחזוקה?

 • מהם העקרונות המנחים של חוזה התחזוקה?

 • תהליך ההקמה של מערכת סולארית

תהליך ההקמה כולל מספר שלבים חשובים שלכל אחד מהם השפעה מכרעת על הצלחת הפרויקט והשגת תשואות מרביות מהמערכת בהמשך. מכיוון שמדובר במערכת המיועדת לטווח של 20 שנה ומעלה, יש לבחור בקפדנות כל גורם המעורב בפרויקט בכדי למנוע הפתעות שנים רבות לאחר מכן.

השלבים בתהליך:

 • בחירת קבלן הקמה – EPC

 • בחירת יועץ טכני

 • קבלת היתרי בניה

 • רישום למכסה מול חברת החשמל

 • הקמה וחיבור

 • תחזוקה שוטפת של המערכת

 • הקמת מערכת סולארית – אילוסטרציה

מדריך לקמת מערכת אנרגיה סולארית - ענבר התקנת מערכות סולארית

למי מתאים להקים מערכת אנרגיה סולארית?

הקמת מערכת סולארית מיועדת לכל מי שלרשותו עומד שטח גג פנוי או שטח קרקע, שדה סולארי שניתן לו היתר בנייה למערכת סולארית.

למי זה כדאי ומתי? היתכנות ההקמה של מערכת סולארית וכדאיותה משתנה ממקרה למקרה. ולפיכך, יש לבדוק באופן פרטני את היתכנות הפרויקט. יש לקחת בחשבון כי פרויקט הקמת המערכת הסולארית מיועד לטווח ארוך (25 שנה ומעלה) והתחשיבים והתשואות מתבססים על כך.

יש לבדוק את ההסדרות שבתוקף בזמן בדיקות הכדאיות, ולבחור בהסדרה המתאימה ללקוח הספציפי.

מהי הסדרה תעריפית?

אחת ההסדרות הזמינות כיום ללקוחות היא ההסדרה התעריפית, לפיה חברת החשמל מתחייבת לרכוש את כל החשמל אשר המערכת תייצר במשך 25 שנה. הסדרה זו מתאימה למי שמעוניין בתזרים הכנסות בתעריף קבוע שאינו מושפע ממחיר החשמל, אלא רק מביצועי המערכת.

איזו הסדרה משתלמת יותר?

הבחירה בסוג ההסדרה הינה חלק משיקוליו של המשקיע ותלויה בהעדפותיו.

ההסדרות השונות נבדלות בשני מישורים:

 • הבדלים רגולטוריים – תעריך משתנה מול תעריף קבוע, תלות בצריכה מול ייצור עצמאי וכו’.

 • הבדלים נגזרים – סיכונים, צורת מימון וכו’.

אי לכך, הבחירה בסוג ההסדרה הינה סובייקטיבית ושונה ממשקיע למשקיע.

ישנן חברות EPC בעלות ידע, ניסיון וכלים מתאימים אשר יוכלו לסייע בידיך להגיע להחלטה הטובה ביותר עבורך .

בתהליך בדיקה מקצועי נבדקים בין קריטריונים כגון:

כדאיות כלכלית – מהי התשואה שתשיג המערכת ביחס להשקעה הנדרשת.

הסדר רגולטורי – סוג ההסדר הרלוונטי לצרכן ומידת השפעתו על התשואה שניתן להשיג.

רישוי להקמה – השגת רישיונות מתאימים מהרשויות הרלוונטיות.

תכנון עתידי – האם הגג יישאר חשוף לשמש גם בעתיד.

שיקולים סובייקטיביים – הערכות למחירי החשמל בעתיד, השקעות חלופיות, אפשרויות מימון ועוד.

קבלן ה-EPC

משמעות ראשי התיבות EPC היא Engineering, Procurement and Construction. מושג זה, מיועד לתאר את הגורם שלוקח אחריות כוללת על תהליכי ההנדסה, הרכש וההקמה של המערכת הסולארית. חוזי EPC מיועדים להבטיח ראש שקט ללקוח הסופי וידיעה כי הוא מתנהל מול גורם אחד – מקצועי, אמין ומנוסה לכל אורך התהליך.

אי לכך, שלב זה הנו הקריטי ביותר בתהליך הבחירה, שכן בחירת קבלן ללא ידע וניסיון מוכח עלולה להתגלות שנים לאחר מכן כהחלטה הפוגעת קשות בתשואות הפרויקט.

העסקת יועץ טכני בפרויקט הקמת מערכת אנרגיה סולארית

במקרים מסוימים הלקוח נדרש להעסקת יועץ טכני לפרויקט. המקרים הנפוצים בהם שוכר הלקוח יועץ שכזה כוללים מצבים בהם נדרש דין וחשבון למועצת מנהלים, מוסד ציבורי, גוף מממן וכו’, או כאשר קיים ספק לגבי מקצועיות הקבלן ועומק הניסיון הרלוונטי שהוא מביא איתו לפרויקט.

 להלן מספר כללים חשובים לבחירת יועץ טכני:

 • ותק וניסיון – היקף הניסיון של היועץ בתחום הקמת מתקנים סולאריים הנו הקריטריון הראשון במעלה בבחירת היועץ המתאים. אי לכך חשוב לקבל המלצות אודות יכולת מוכחתבליווי פרויקטים בסדרי גודל דומים ורלוונטיים.

 • מקצועיות – יש לוודא כי מדובר ביועץ טכני בעל רקע טכנולוגי הולם המסוגל לבחון היבטים טכניים.

 • ביטוח – יש לוודא כי ליועץ ביטוחי אחריות הולמים (רצוי להיעזר ביועץ ביטוח) המבטיחים כיסוי ביטוחי מפני אירועים שניתן לייחס אותם לרשלנות או הפרת חובה חוקית של היועץ, אף אם נעשתה בשוגג. יש להדגיש כי יועץ טכני שאינו עורך ביטוחים הולמים לגידור הסיכונים הכרוכים במתן השירותים אותם הוא נותן, לוקח סיכונים שהלקוח אינו מבוטח בגינם.

 • אי תלות – כבעל מקצוע בר סמכא שעל חוות דעתו ושיקול דעתו המקצועית מסתמך הלקוח, על היועץ להיות בלתי תלוי וללא שום זיקה לצד ג’ שיש לו אינטרס, מלבד הלקוח עצמו. אי לכך, יש לוודא, כי היועץ אינו קשור לקבלן ההקמה / ספקי ציוד וכו’,שיש להם עניין בפרויקט ואף אינו משמש כגורם מבצע או מפקח.

 • קביעת שכרו של היועץ – להבטחה נוספת לאי תלות של היועץ, יש לוודא כי קביעת שכרו אינה נגזרת, באופן בלעדי או חלקי, מהעלות הכוללת של הקמת המתקן. במידה והיא כזו, עשויה להיות ליועץ העדפה, גם אם למראית עין, לבחירה/ המלצה על קבלן, משיקולי עלות ולא מתרומה כוללת ללקוח לזמן ארוך.

 • הסכם אחריות – מומלץ להתקשר עם יועץ טכני בהסכם המבהיר את אחריותו של היועץ כלפי הלקוח, תפקידו המדויק, אי תלותו ואת הכיסויים הביטוחיים הנדרשים ממנו.

ענבר התקנת מערכות סולאריות, הוקמה בשנת 2008 ומתמחה בפיתוח, תכנון, הקמה ותחזוקה של מערכות אנרגיה סולארית. יכולותיה של ענבר בתחומי התכנון, ההתקנה ושירות הלקוחות מיצבו אותה כחברה המובילה בשוק הסולארי בישראל. אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר טלפוני בטלפון מספר: 08-9334041 או השאירו פרטים בטבלה מטה ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם.

ענבר מערכות סולאריות
עוד עמודים בנושא:
ענבר אנרגיה ירוקה
ענבר אנרגיה
דילוג לתוכן