חוזה ה-EPC של מערכות אנרגיה סולאריות – עקרונות מרכזיים

קישורים לרשתות החברתיות של ענבר התקנת מערכות סולאריות

לאחר בחירת הקבלן הצדדים יחתמו על חוזה שמהווה את הבסיס להתחייבות של הקבלן ותכולת ההצעה שלו. רוב מי שמזמין מערכת סולארית הוא לא מומחה בתחום ולכן ריכזנו עבורכם נקודות חשובות שכדאי לשים לב אליהם ולהבין את המשמעות שלהם למערכת שלכם: הטיפים הנ"ל נכונים לכל סוגי המערכות הסולאריות אבל מתאימים בעיקר למערכות במתח נמוך.

כללי מפתח לבחינת חוזה ה-EPC של מערכות סולאריות

  • מפרט החוזה – מפרט איכותי ומפורט מבטיח מערכת אמינה ויעילה לאורך זמן. יש לבדוק את המפרטים המוצעים ביחד עם היועץ הטכני ולהשוות ביניהם. כמו כן יש לשים לב לתוספות הנדרשות (ציוד, בטיחות, מדרכים וכו’) שאינן מקבלות התייחסות בחוזים מסוימים מתוך כוונה להציג מחיר נמוך ללקוח. השוואות אלו הינן הכרחיות כדי לעמוד על המחיר האמיתי של מתקן סולארי שיתפקד ברציפות וביעילות במשך למעלה מ-25 שנה. חשוב לוודא כי החוזה כולל בתוכו את מכלול השירותים הנדרשים להקמת המתקן כגון רישוי, רגולציה וכו’.
  • בטחונות/ערבויות – חוזה קבלנות נדרש לכלול בטחונות וערבויות הולמות מצד הקבלן, על מנת להבטיח את קיום התחייבויותיו על פי הוראות ההסכם. הביטחונות המקובלים, בין היתר הינם: ערבות ביצוע (10%) וערבות טיב (10%). במידת הצורך יש לקבל ערבות צד ג’.
  • ביטוח – חשוב לוודא כי לקבלן ההקמה יש כיסוי ביטוחי מלא ורחב לכל הסיכונים הנובעים מהקמת המתקן בתקופת ההקמה ולאחריה. יש לזכור כי פעילות ההקמה כוללת עבודות חשמל במתח גבוה, עבודה בגובה וקיומם של סיכונים לרכוש ולאנשים בזמן ההקמה. הביטוחים יכללו פוליסות לביטוח כל הסיכונים קבלנים (לתקופת ההקמה) וכן ביטוח אחריות מוצר ואחריות מקצועית (לשלב שלאחר ההקמה ולמשך כל תקופת אחריות הקבלן על פי דין). מומלץ מאוד להתייעץ עם יועץ ביטוח וסיכונים מקצועי, וזאת על מנת שיבטיח את גידור כל הסיכונים הנובעים מהקמת המתקן בהסכם מול הקבלן ובנספחיו.
  • אחריות – חשוב לציין בהסכם תקופת אחריות של לפחות שנתיים לתפקוד התקין של המתקן ולפגמים שמתגלים לאחר מסירת המתקן. האחריות צריכה להיות כוללת ומחייבת כך שהלקוח לא נופל ‘בין הכיסאות’ בשום מקרה.
  • אבני דרך – הגדרת אבני דרך להתקדמות ביצוע העבודות והתשלום, היא הכרחית על מנת להבטיח שכל תשלום יבוצע על סמך עבודה שנעשתה ואושרה. יש להימנע מתשלום מוקדם עוד בטרם החלה העבודה, אלא אם כן תשלום זה מגובה בערבות בנקאית בגובה מלוא סכום המקדמה. תשלומים לפי אבני דרך בסכומים ההולמים את היקף העבודה שנעשתה בפועל, שומרים על איזון האינטרסים של שני הצדדים לחוזה. יש להקפיד לקבוע את התשלום האחרון רק בשלב המסירה של המערכת לידי המזמין ולאחר שהקבלן עמד בכל התחייבויותיו על פי ההסכם ומסר את כל הבטוחות הנדרשות על פיו.
  • לוחות זמנים וסעיפי פיצוי ושיפוי – הגדרת לוח זמנים ברור ומדויק לביצוע העבודות, חשוב מכמה סיבות וביניהן: עמידה בתנאי הרגולטור ; היכולת להפיק תועלת מהפעלת המתקן מוקדם ככל האפשר ; תנאי האשראי בבנק המממן. אי לכך, כדאי לקבוע סעיפי פיצוי ושיפוי עם סעדיםכספיים על עיכובים במסירת המערכת ותחילת הפעלתה לייצור חשמל.
  • הגדרה ברורה של שלבי העבודה – יכולתו של הקבלן לפרט באופן מדויק את שלבי העבודה, הינו חיוני כיוון שהוא מגדיר את אחריותו באופן מפורט ומקיף יותר וכן מבהיר את המעבר בין אבן דרך אחת לשנייה. רמת הפירוט מהווה אינדיקציה נוספת לרמת המקצועיות הנדרשת מהקבלן.
  • העסקת קבלני משנה / ספקים – יש לוודא כי העסקת קבלני משנה ע”י קבלן ה-EPC, נעשית אך ורק על פי מדיניות ברורה וסטנדרט אחריות וביצוע. זאת, בכדי למנוע העסקת “חאפרים” העלולים לפגום באיכות הפרויקט הכוללת. על קבלן ה-EPC להציג את סטנדרט העבודה בו הוא מחייב את קבלני המשנה. מומלץ לנהוג משנה זהירות ולוודא כי הקבלן אינו פועל כ”מתווך” בין הלקוח לבין קבלני משנה, וזאת ללא תרומה ממשית לביצוע הפרויקט.
  • רגולציה ועמידה בתנאי החוק – יש לוודא כי הקבלן מחויב עפ”י חוזה לפעול לפי כל כללי הרגולציה ותנאי החוק במהלך הקמת הפרויקט ובכללם – חוק החשמל, כיבוי אש, תקני בטיחות וכד’. זאת, בכדי למנוע סיכונים באחריות פלילית שתוטל על הלקוח.
חוזה ה-EPC של מערכות אנרגיה סולאריות – ענבר אנרגיה סולארית

ענבר - התקנות מערכות סולאריות מתקדמות

ענבר, התקינה והקימה עשרות מערכות סולאריות מסחריות על מבנים, מערכות סולאריות על גגות, מערכות במאגרי מים, שטחים חקלאיים ועוד. אנו מכירים את הרגישויות ועובדים במקצועיות תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות. באתר תמצאו גם מידע אודות אגירת אנרגיה סולארית, שדה סולארי ועוד. 

אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר טלפוני בטלפון מספר: 08-9334041 או השאירו פרטים בטבלה מטה ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם.

ענבר מערכות סולאריות
עוד עמודים בנושא:
ענבר אנרגיה ירוקה
ענבר אנרגיה
דילוג לתוכן